ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επειδή και εδώ κυκλοφορούν κάποιοι κανόνες (στρεμματικές αποδόσεις- αρδεύσεις- κλάδεμα – ηλικία φυτών - καταπολέμηση ασθενειών κ.λ.π. ) καλό είναι να εξετάσουμε βαθύτερα όλες αυτές τις φροντίδες, να ξεκινήσουμε δηλαδή από ένα βασικό φυσικό νόμο , αυτόν της « διαιώνισης των ειδών » , είτε της χλωρίδας είτε της πανίδας που βασίζεται στην φυσική επιλογή.

Η ποσοτική παραγωγή όχι μόνο αγνόησε το νόμο αυτό, αντιθέτως τον έστρεψε σε αδιέξοδα , όταν χρησιμοποιώντας μια τοξική κυρίως ουσία με την ψευδαίσθηση ότι θα εξαφανίσει τα επιβλαβή άτομα ( έντομα ) ή κλώνους (μύκητες ), δεν έκανε τίποτα άλλο από το να επιλέγει τεχνητά τα ακόμα ισχυρότερα, δηλαδή δημιούργησε μια δυσμενή ανισορροπία εις όφελος των επιβλαβών, τέτοια ,που υπό εγωιστική περιφρόνηση εγιγάντωσε τους εν πολλοίς αόρατους και μικροσκοπικούς εχθρούς που σήμερα καγχάζουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Ο φυσικός αυτός Νόμος μια μόνο εφικτή επιλογή μας επιτρέπει. Αυτήν της επιδίωξης της βιολογικής ισορροπίας,από την οποία και χάριν αυτής μπορούμε να επιβιώσουμε , είτε με την παραγωγή υγιεινών προϊόντων είτε σαν περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Με δυο λόγια η διατάραξη αυτής της ισορροπίας είναι δεδομένη.

Το ερώτημα είναι εάν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να επιτύχουμε αυτήν την πολυπόθητη ισορροπία.

Κατ’αρχήν οι γνώσεις είναι ο σημαντικότερος συντελεστής στην επιτυχία του στόχου αυτού.

Πρέπει να γνωρίζουμε τη βασική λειτουργία των φυτών , όπως και των εχθρών τους αλλά και των συμμάχων τους και να κάνουμε κάθε φορά τις αναγκαίες προσαρμογές, διότι ποτέ δεν επαναλαμβάνονται ή δεν έχουμε όμοια δεδομένα.