ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα περιέργειας και σωστής παρατήρησης με εργαλείο σκέψης τα μέχρι τώρα θεωρητικά δεδομένα . Στόχος είναι οι απαραίτητες κάθε φορά προσαρμογές, για να επιτυγχάνουμε προϊόντα ποιότητας –υγιεινής αλλά και κόστους ,το οποίο θα απομειώνεται με τον συντελεστή γνώσεις ,οι οποίες ποτέ σχεδόν δεν αποτιμώνται.

Επειδή στο βιβλίο αυτό έχει πολλές φορές καταγραφεί η διατάραξη της βιολογικής ισορροπίας και έχει προταθεί ένας έμμεσος τρόπος , αυτός της σκληραγώγησης των φυτών και η ενδυνάμωση του αμυντικού τους συστήματος (φυτοαλεξίνες), δηλαδή με τεχνικά μέσα μιας κάποιας αντιμετώπισης του προ-βλήματος, θα ήθελα να προτείνω κάτι πιο αποτελεσματικό, το οποίο όμως είναι έργο του ερευνητικού τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης.

Επειδή μέχρι τώρα δεν γίνονται αποδεκτά τα γενετικώς μεταλ-λαγμένα φυτά, υπάρχει ο βιολογικός τρόπος που ιστορικά έδωσε λύσεις και μάλιστα πολύ αποτελεσματικές , αυτός της σταυροεπικονίασης και της κλωνικής επιλογής.

Οι παρατηρήσεις μου τα τελευταία χρόνια που μας απασχόλησαν οι ασθένειες ,η ανθεκτικότητα των φυτών, η πρωιμότητα κ.α. , σε τριάντα ποικιλίες αμπέλου, γηγενείς και γαλλικές, διαπίστωσα ότι ορισμένες εξ αυτών είναι πολύ ανθεκτικές σε ορισμένες ασθένειες ενώ κάποιες πολύ ευαίσθητες, κάποιες είναι πρώιμες, κάποιες όψιμες κ.ο.κ.

Μήπως λοιπόν κύριο έργο της έρευνας θα ήταν, μέσω επιλεγμένης σταυροεπικονίασης ,η επιτυχία φυτών που θα δημιουργήσουν μια νέα βιολογική ισορροπία ,πολύ πιο αποτελεσματική από τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις;