ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καιρός όμως να περπατήσουμε μέσα στο αμπέλι με ξεναγό τον αμπελουργό σε έναν περιβαλλοντικό χώρο που και μόνος του δημιουργεί του κόσμου τα αγαθά. Εμείς αρχικά θα πρέπει να σεβαστούμε το δημιουργικό του φυσικό-θεϊκό χάρισμα, να το συμπληρώσουμε με τη γνώση για τη μεγαλύτερη παραγωγή αγαθών που να καλύπτουν τις ανάγκες του θεϊκού επίσης « αυξάνεστε και πληθύνεσθε ».

Πριν αποφασίσουμε να καλλιε-ργήσουμε αμπέλι σε ένα δεδομένο χώρο, αν δεν μπορούμε να τον επιλέξουμε ,θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια δεδομένα που παρουσιάζει ο χώρος:

 • Πρώτα τη σύσταση του εδάφους ,τις θερμοκρασίες που επικρατούν , κατώτερες ή ανώτερες, τον χειμώνα , την άνοιξη , το καλοκαίρι
 • το υψόμετρο του χώρου,
 • τον προσανατολισμό,
 • τις βροχοπτώσεις στην περιοχή,
 • την κλίση του εδάφους,
 • το βάθος μέχρι του συμπαγούς ή πετρώδους υπεδάφους, 
 • το χαλικώδες ή μη έδαφος, εάν υπάρχουν δένδρα ή ξυλοφόροι θάμνοι, επιφανειακές πέτρες διαμέτρου ικανής να δημιουργούν δυσκολίες στην καλλιέργεια και τέλος 
 • τον σχεδιασμό φύτευσης και εσωτερικών δρόμων εξυπηρέτησης του αμπελώνα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται ανωμαλία του εδάφους ή μεγάλη κλίση και αναγκάζει τους αμπελουργούς να προβούν σε διαμόρφωση που απαιτεί εκχωματώσεις. Αν υπάρχει δυνατότητα , με κατάλληλο χωροταξικό σχεδιασμό φύτευσης, καλό είναι να τις αποφύγουμε.

Διαφορετικά στα σημεία που θα γίνει εκχωμάτωση , θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με την αφαίρεση επιφανειακού εδάφους δεν πρόκειται να αναπτυχθούν τα νεαρά φυτά εκτός αν εμπλουτίσουμε το έδαφος με οργανική ουσία ( κοπριά κ.λπ.).

Καθάρισμα: Εάν το χωράφι έχει επιφανειακές πέτρες τότε με ένα μηχάνημα (π.χ. φορτωτής ) τις μαζεύουμε και τις πετάμε. Το ίδιο κάνουμε όταν υπάρχουν θάμνοι ,δέντρα κ.λ.π.

Βαθιά άροση: Η βαθιά άροση συνίσταται για τους εξής λόγους:

Πρώτος και κύριος είναι ότι το επιφανειακό εύφορο έδαφος μεταφέρεται σε βάθος και το κατώτερο μη γόνιμο στην επιφάνεια. Αυτό βοηθά ως εξής: το μεν εύφορο έδαφος θα βρίσκεται εκεί όπου θα αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα του νεαρού φυτού. Η γρήγορη ανάπτυξη και επέκταση του ριζικού συστήματος , λόγω του μη συνεκτικού με την άροση εδάφους , είναι το ζητούμενο.

 • Με την βαθιά άροση επιτυγχάνουμε επίσης την απορρόφηση του νερού των βροχοπτώσεων και να διευκολύνεται η διαπνοή του ριζικού συστήματος 
 • Έχουμε την επίδραση του φωτός σε βαθύτερα στρώματα που βοηθά επίσης στην ενεργοποίηση του επιφανειακού χώματος , το οποίο προήλθε με την βαθιά άροση από τα κατώτερα στρώματα άγονου εδάφους.
 • Κατά την βαθιά άροση μπορούμε τυχόν μικρές πέτρες διαμέτρου άνω των 10 εκ. να τις ρίξουμε στο βάθος της αυλακιάς ( βάθος 80 εκ. ) . Αυτό θα συμβάλλει στην διαπερατότητα του εδάφους στο βάθος αυτό.
 • Δίνεται η ευκαιρία με την βαθιά άροση να αφαιρέσουμε ρίζες που τυχόν υπάρχουν προς αποφυγή κατάλληλου υποστρώματος για σηψιρριζίες.
 • Η βαθιά άροση θα πρέπει να γίνεται αρχές καλοκαιριού επειδή το ξηρό έδαφος και η επίδραση της θερμοκρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα αποξηράνει τα ριζίδια των πολυετών ζιζανίων (αγριάδα- βουλερη κ.λπ.) που παρέμειναν στην επιφάνεια , πέραν εκείνων που μετατέθηκαν σε βαθύτερα στρώματα και αδρανοποιήθηκαν.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λοιπόν γίνεται βαθιά άροση με ένα μεγάλο τρακτέρ σε βάθος 80 εκ. Εάν υπάρχουν ρίζες είτε πέτρες κατά την άροση τότε εργάτες ακολουθούν την αυλακιά που κάνει το τρακτέρ. Τις ρίζες και τις μεγάλες πέτρες τις φέρουμε στην επιφάνεια του εδάφους. Τις μικρές πέτρες τις ρίχνουμε στο βάθος της αυλακιάς. Συγκεντρώνουμε και απομακρύνουμε τις μεγάλες πέτρες ,καίμε τις ρίζες.

Φρεζάρισμα: Μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου γίνεται ένα φρεζάρισμα :

 • για να ομαλοποιηθεί η επιφάνεια κι έτσι το χωράφι να είναι έτοιμο για τις προετοιμασίες που μένουν να γίνουν πριν τη φύτευση. 
 • έτσι που να αποφευχθεί η βλάστηση ζιζανίων μέχρι τη φύτευση και όταν το έδαφος δεν θα συμπιεσθεί με το σκαπτικό μηχάνημα , κυρίως βαρέως τύπου. 
 • η υγρασία του εδάφους θα πρέπει να είναι τέτοια ( ρογός ) ώστε να επιτευχθεί ψιλοχωμάτισμα και όχι κεραμιδοποίηση μικρών ή μεγαλύτερων τεμαχίων εδάφους, που συμβαίνει συνήθως σε λασπωμένα εδάφη.

Τη λεπτομέρεια αυτή στην καλλιέργεια του εδάφους θα πρέπει να έχουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας , διότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τη μόνωση και παρεμπόδιση της εξάτμισης της εδαφικής υγρασίας , σε αντίθεση με το χονδροαλεσμένο έδαφος που τη διευκολύνει.

Η υγρασία αυτή που εγκλωβίζεται στο έδαφος , μας είναι απαραίτητη για τις ανάγκες του φυτού καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, κυρίως σε ξηροθερμικές περιοχές και αποφεύγουμε αρδεύσεις που όπως θα δούμε παρακάτω , διαταράσσουν τη φυσιολογική εξέλιξη των φυτών, πέραν της σπατάλης νερού ( υδατικός ορίζοντας ) που θα πρέπει με την αλλαγή των κλιματολογικών δεδομένων να μας απασχολήσει σοβαρά.

Λίπανση; Όσον αφορά τη βασική λίπανση , που πολλοί συνιστούν, δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητη .Κι αυτό επειδή κατά τη βαθιά άροση το επιφανειακό έδαφος , εύφορο όπως είναι από την επίδραση του φωτός πηγαίνει στο βάθος όπου θα αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα των νέων φυτών. Αν υπολο-γιστεί επίσης ότι στοιχεία της βασικής λίπανσης όπως ο φώ-σφορος και το κάλιο βρίσκονται συνήθως σε περίσσεια στο έδαφος,τίθεται υπό αμφισβήτηση η οικονομική χρησιμότητα της λίπανσης αυτής σε σχέση με το αποτέλεσμα.

Εφ’ όσον τα φυτά φυτευτούν και αναπτυχθούν τότε κρίνεται απαραίτητο να γίνει ανάλυση του εδάφους και πάντοτε σε συνδυασμό με φυλλοδιαγνωστική να διαπιστώνεται κάθε φορά η σε ελλείπουσες τροφές ανάγκη των φυτών. Τότε να συμπληρώνονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ούτως ώστε να αποφεύγονται οι δεσμεύσεις και απώλειες των απαραίτητων στοιχείων.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ανάγκες σε τροφές των φυτών , πρέπει να έχουν σε κάθε στάδιο , την απαραίτητη υγρασία για να αφομοιωθούν.